خدمات مشاوره ایزو

خدمات مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱

در این بخش می خواهیم به مهم ترین خدماتی که در هنگام مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ در سازمان های تولیدی اتفاق می افتد اشاره ای داشته باشیم. هر ساله نزدیک به ۳ میلیون نفر از افراد در سازمان های تولیدی جان خود را از دست می دهند و این آمار در یک سال اخیر کاهش یافته […]

بیشتر بخوانید
ایزو 45001

اخذ انواع ایزو ۴۵۰۰۱

آیا با استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ آشنایی دارید؟ آیا می دانید این استاندارد برای چه الزاماتی تهیه و تدوین شده است و هدف به اجراء در آمدن آن در سازمان ها چیست؟ استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ را باید جدیدترین استانداردی دانست که سازمان استاندارد ایزو در سال ۲۰۱۷ آن را تهیه و تدوین کرده است. این استاندارد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید