مشاوره ایزو 17020

مشاوره استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰

آیا می دانید که در مشاوره استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰ چه مباحثی باید پیاده سازی شود؟ آیا با جزئیات این استاندارد آشنا هستید؟ استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰ برای بخش های آزمایشگاهی طراحی شده است، خوبی این استاندارد در این است که می تواند هم برای آزمایشگاه های بازرسی و هم کالیبراسیون و یا هر دو پیاده سازی […]

بیشتر بخوانید
اخذ ایزو 17020

اخذ مشاوره ایزو ۱۷۰۲۰

استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰ یکی از روش های بی نظیر برای اجراسازی سیستم های مدیریتی آزمایشگاه است و برای گرفتن مشاوره این استاندارد باید درخواست دهید. آیا می دانید که در استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰ چه الزاماتی به جریان می افتد؟ این استاندارد برای سیستم های کالیبراسیون آزمایشگاهی و حفظ و نگهداری سوابق ایزو طراحی شده است. […]

بیشتر بخوانید
اخذ ایزو 17020

اخذ استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰

آیا می دانید که برای اخذ استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰ باید چه راهکارهایی در سازمان عملی شود و این که الزامات مهم در این استاندارد چیست؟ در مورد پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰ در سازمان ها دو راهکار مهم باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. اولین راهکار در خصوص سیستم های ردیابی و […]

بیشتر بخوانید
ایزو 17020

اخذ ایزو ۱۷۰۲۰ در ایران

معمولا اکثر شرکت های تولیدی و خدماتی دارای آزمایشگاه های مخصوص به خود هستند و برای این که این سازمان ها بتوانند کنترل مناسبی بر روی سیستم های آزمایشگاهی خود داشته باشند باید به فکر اخذ ایزو ۱۷۰۲۰ باشند. استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰ معمولا می آید روش های کنترل و بازرسی را به متصدیان امور آزمایشگاهی آموزش می دهد، […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید